فا

هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه کرمان

Location :

کرمان، سالن همایش های بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

Date :

28 مهر 1396 From 26 مهر 1396