فا

نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری

Location :

اصفهان، سالن همایش شیخ بهایی

Date :

15 مرداد 1396 From 13 مرداد 1396